Sản phẩm học viên
FEATURE'S PROJECTS

ĐỒ ÁN NỔI BẬT

Sau mỗi kỳ học, các học viên sẽ được chia thành từng nhóm từ 3 đến 5 bạn để thực hiện một đồ án dưới sự hướng dẫn của các giảng viên giàu kinh nghiệm, đòi hỏi sản phẩm cuối cùng phải nghiêm túc, hoàn chỉnh và chuyên nghiệp như dự án thực tế.

image

HỌC KỲ I

Học kỳ 1 gồm các kiến thức cơ bản và kỹ năng về thiết kế bằng cách giới thiệu các môn học quan...

image

HỌC KỲ II

Học kỳ 2 cung cấp kiến thức cơ bản về thiết kế website, cách tạo bố cục cho ứng dụng di động, và...

image

HỌC KỲ III

Học kỳ 3 đào tạo tập trung vào việc trang bị kỹ năng sản xuất phim kỹ thuật số, bao gồm viết kịch...

image

HỌC KỲ IV

Trong kỳ học cuối cùng tại Softech Arena, học viên sẽ tiến hành nghiên cứu các thể loại game và...