HỌC BỔNG VIET-FUTURE TỪ APTECH HO

image
image

HỌC BỔNG VIET-FUTURE TỪ APTECH HO

Học bổng Viet-Future Scholarship - Một chương trình đặc biệt do Aptech HO dành để thu hút học sinh vừa học xong lớp 12, chọn sự nghiệp ngành Multimedia/Animation.

Học bổng giúp giảm áp lực tài chính cho học sinh trong giai đoạn các bạn đang boăn khoăn chọn nghành nghề và căng thẳng do thi cử.

Học bổng trị giá lên đến 25% được trao dựa trên điểm tổng kết lớp 12 của học sinh. Thời gian áp dụng từ ngày 01/08/2021 đến 30/09/2021.

Các hoạt động khác