BẢO VỆ ĐỒ ÁN SEM 1 - BATCH 74 + 75

image
image

BẢO VỆ ĐỒ ÁN SEM 1 - BATCH 74 + 75

BẢO VỆ ĐỒ ÁN SEM 1 - BATCH 74 +75

Buổi bảo vệ đồ án online tại Arena Đà Nẵng là minh chứng cho năng lực học tập, đúc kết kiến thức, tăng khả năng thực hành và bỏ túi những sản phẩm thực tế đầy ấn tượng của các bạn khi kết thúc môn học.

Sản phẩm được hoàn thiện hơn qua đánh giá, góp ý của Hội đồng phản biện. Đây chính là sản phẩm đầu tiên của các bạn trong hành trình học tập tại Arena Đà Nẵng.

Khép lại buổi bảo vệ đồ án Sem 1, chặng đường tiếp theo của các bạn sẽ là những môn học mới hay sẽ là những công việc mới. Nhưng dù là như thế đi nữa, thì các bạn vẫn sẽ không ngừng nổ lực để đạt được kết quả tốt nhất, sẽ là nhân lực chất lượng cao của ngành Mỹ thuật đa phương tiện, Chúng tôi sẽ luôn ở phía sau dõi theo và ủng hộ các bạn!!!

Các hoạt động khác