KHAI GIẢNG BATCH 81 - MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN QUỐC TẾ ARENA ĐÀ NẴNG

image
image

KHAI GIẢNG BATCH 81 - MỸ THUẬT ĐA PHƯƠNG TIỆN QUỐC TẾ ARENA ĐÀ NẴNG

Tối ngày 14/03/2022, Arena Đà Nẵng tổ chức buổi khai giảng khóa học Mỹ thuật đa phương tiện Quốc tế.
Khai giảng triển khai theo hình thức Online thông qua Google meet, bên cạnh đó lớp học sẽ kết hợp giữa Online và Offline nhằm tạo điều kiện cho tất cả các bạn học viên đều có thể tham gia. Buổi khai giảng đã thu hút đông đủ các học viên.
Buổi khai giảng xoay quanh việc chào hỏi sôi nổi giữa giảng viên và học viên, giới thiệu chương trình học, sau đó bắt tay vào buổi học đầu tiên.

Các hoạt động khác